Hopp til hovedinnhold

Passasjer- og krisehandtering

Person med flytevest

STCW-regel V/2, avsnitt A-V/2, tabellar A-V/2-1 og A-V/2-2

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i passasjer- og krisehandtering i samsvar med STCW-konvensjonen. Kurset er godkjent og i samsvar med STCW med 2010 Manilla-tillegg.

Kurset dekkjer dei krava som er satt i STCW med 2010 Manilla-tillegg, koden sitt avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2.

Innhald

  • Etablere nødprosedyrar
    • Optimalisere bruken av ressursar
    • Korleis agere i nødsituasjonar
    • Kontroll av passasjerar og anna personell i nødssituasjonar
    • Etablere og vedlikehalde effektiv kommunikasjon

Meir om kurset

Målgruppe

Personell som skal arbeide om bord på passasjerfartøy.

Krav

Det er anbefalt å ha gjennomført GSK

Dato

Sjå kurskalender og meld deg på

Pris

5 900,- per deltakar

Varigheit

18 timar over 2 dagar. Kursstart begge dagar kl. 08.30.

Eksamen

Ja

Repetisjon

Kvart 5. år

Praktisk informasjon