Hopp til hovedinnhold

Hurtigbåt inkludert BRM-ERM - oppdatering

To styrmenn i styrhus

STCW-konvensjonen sitt avsnitt A, kapittel II og III

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr i samarbeid med HRF kurs for mannskap som skal tenestegjere om bord i hurtigbåt.

Kurset er godkjent og omfattar emne som er oppført i STCW konvensjonen sitt avsnitt A, kapittel II og III. I tillegg tilfredsstiller kurset internasjonale krav og krav frå Sjøfartsdirektoratet i forskrift om kvalifikasjonar og sertifikat for sjøfolk, FOR-2011-12-22-1523, om kvalifikasjonskrav og sertifikat-rettar for personell på norske hurtiggåande skip om gjennomført og bestått godkjent oppdateringskurs.

Dette kurset dekkjer også BRM og ERM-kurs i samsvar med STCW-konvensjonen.

Meir om kurset

Målgruppe

Mannskap som skal tenestegjere om bord i hurtigbåt

Krav

Hurtigbåtkurs.

Dato

Sjå kurskalender og meld deg på

Pris

17 900,- per deltakar (ev. + 4 500,- for servicepakke opphald og transport, sjå påmeldingsskjema)

Varigheit

3 dagar onsdag–fredag. Oppstart onsdag kl.13.00. Kursstart andre dagar kl. 08.30.

Repetisjon

Frå 24 - 30 månadar.

Praktisk informasjon