ECDIS

Menn rundt bord

STCW-tabell A-II / 1, A-II / 2 og A-II / 3

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs innan elektronisk kartsystem for godkjente anlegg: ECDIS. Kurset er godkjent og i samsvar med STCW med 2010 Manilla-tillegg.

Kurset gir deltakarane kunnskap og ferdigheiter innan ECDIS og deltakarar kan nyttiggjere seg av denne kunnskapen ved bruk av systemet. Kurset dekkjer dei krava som er satt i STCW med 2010 Manilla-tillegg, tabell A-II/1,A-II/2 og A-II/3 til opplæring for navigatørar i bruk av ECDIS/Elektronisk kartsystem. AIS er ikkje inkludert i dette kurset.

Meir om kurset

Målgruppe

All brubesetning

Krav

Ingen

Dato

I kurskalenderen vår finn du oversikt over når dette kurset går. Sjå kurskalender og meld deg på

Pris

15 500,- per deltakar

Varigheit

24 timar over 3 dagar.

Praktisk informasjon