Hopp til hovedinnhold

ECDIS

Menn rundt bord

STCW-tabell A-II / 1, A-II / 2 og A-II / 3

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs innan elektronisk kartsystem for godkjente anlegg: ECDIS (Electronic Chart Display and Information System

Kurset er godkjent og i samsvar med STCW med 2010 Manilla-tillegg.

Kurset gir generell informasjon om ECDIS og kompetanse i bruk av ECDIS.

Deltakarane får kunnskap og ferdigheiter innan ECDIS og deltakarar kan nyttiggjere seg av denne kunnskapen ved bruk av systemet. Kurset dekkjer  krav  i STCW med 2010 Manilla-tillegg, tabell A-II/1,A-II/2 og A-II/3 til opplæring for navigatørar i bruk av ECDIS/Elektronisk kartsystem. AIS er ikkje inkludert i dette kurset.

Innhald

  • Definisjonar og termiologi
  • Internasjonale krav og standardar
  • Karttypar Display og kartinformasjon
  • Ruteplanlegging
  • Alarmhandtering
  • Loggføring
  • Bacup og oppdatering
  • Risiko og avgrensing ved bruk av ECDIS

Meir om kurset

Målgruppe

Navigatørar som skal løyse dekksoffiser sertifikat utan begrensning. 

Krav

Ingen krav til forkunnskap.

Dato

Neste kurs er planlagt i veke 8, 2023. Ta kontakt for informasjon

Pris

15 900,- per deltakar

Varigheit

24 timar over 3 dagar.

Praktisk informasjon