Hopp til hovedinnhold

Vidaregåande sikkerheitsopplæring for maskinoffiserar oppdatering, E-læring + 1 dag ved kurssenteret

Simulator for sikkerheitsopplæring

STCW-regel VI/2, VI/3, VI/4, tabell A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs for maskinoffiserar som kan dokumentere fartstid. Kurset er godkjent og i samsvar med STCW med 2010 Manila-tillegg.

Kurset dekkjer dei krava som er satt i STCW med 2010 Manilla-tillegg, tabell A-VI/2-1, A-VI/3, og A-VI/4-1.

Kurset består av ein e-læringsdel  og 1 dagar på kurssenteret. E-læringa må være gjennomført før oppmøte på kurssenteret.

Innhald

  • STCW Tabell A-VI/2-1 Redningsfarkostar
  • STCW Tabell A-VI/3 Brannleiing
  • STCW Tabell A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp

Meir om kurset

Målgruppe

For skipsoffiserar, maskin.

Krav

Kursdeltakar skal ha gjennomført og bestått opplæring i samsvar med STCW koden sine tabellar for grunnleggande sikkerheitsopplæring A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 og vidaregåande sikkerheitsopplæring tabellar A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1.

  • STCW Grunnleggande Sikkerheitsopplæring
  • STCW Vidaregåande Sikkerheitsopplæring

Tidlegare gjennomført sikkerheitskurs skal ikkje vere eldre enn 5 år. Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 månaders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserar.

Dato

Sjå kurskalender og meld deg på

Pris

Kr. 11.760,- inkludert lunch 

Varigheit

24 timar fordelt på e-læring og 1 dag på kurssenter. Kursstart alle dagar kl. 08.30.

Repetisjon

Kvart 5. år.

Praktisk informasjon