Hopp til hovedinnhold

Sikkerheitsopplæring for sjøfolk på mindre skip - Oppdatering

To personer slukker brann  i  et kar.

STCW-regel VI, avsnitt A-VI/1 og tabellar A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, tilpassa til skip under 24 meter i liten kystfart

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip oppdatering. Kurset skal sikre at deltakakarane får sikkerheitsopplæring som gjer dei i stand til å opprettholde sikkerheita for både skip og mannskap i ulike situasjonar.

Innhald

Emna tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI, Avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, men innhald og omfang er tilpassa skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.

  • STCW A-VI/1-1 Personlege redningsteknikkar
  • STCW A-VI/1-2 Førebyggande brannvern og brannslukking
  • STCW A-VI/1-3 Grunnleggande førstehjelp
  • STCW A-VI/1-4 Personleg sikkerheit og omsorg for menneskeliv og miljø

Dersom kompetansen er utgått, må det dokumenterast 12 månadars fartstid med gyldig ferdigheitssertifikat eller kurs. Fartstida reknast 5 år tilbake frå oppstartdato på nytt kurs.

Meir om kurset

Målgruppe

Sjøfolk som skal tenestegjere på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.

Krav

Sikkerheitsopplæring for sjøfolk på mindre skip eller anna godkjent sikkerheitsopplæring.

Dato

Sjå kurskalender og meld deg på

Pris

Kr 7.200,- per deltakar inkludert lunch

Varigheit

1 dag 

Eksamen

Ja

Repetisjon

Kvart 5. år

Praktisk informasjon