Hopp til hovedinnhold

Vidaregåande sikkerheitsopplæring

To menn i styrhus

STCW-regel VI/2, VI/3, VI/4, tabell A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i vidaregåande sikkerheitsopplæring for skipsoffiserar etter konvensjonskrav STCW. Kurset er obligatorisk for alle skipsoffiserar. Kurset er godkjent og i samsvar med STCW med 2010 Manilla-tillegg.

Kurset dekkjer dei krava som er satt i STCW med 2010 Manilla-tillegg, tabell A-VI/2-1, A-VI/3, og A-VI/4-1.

Meir om kurset

Målgruppe

Skipsoffiserar etter konvensjonskrav STCW.

Krav

Kursdeltakar skal ha gjennomført og bestått opplæring i samsvar med STCW koden sine tabellar for grunnleggande sikkerheitsopplæring A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4.

Dato

Dette kurset blir sett opp på førespurnad. Melde di interesse.

Pris

Kr. 27.800,- inkludert lunch 

Varigheit

Totalt 80 timar fordelt på teori gjennom e-læring og praktiske øvingar ved kurssenteret. 

Repetisjon

Kvart 5. år.

Praktisk informasjon