Hopp til hovedinnhold

Medisinsk førstehjelp. Oppdatering, med E-læring

Hender som utfører hjertekompresjon på ei dukke

STCW-regel VI/4, tabell A-VI/4-1

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs i medisinsk førstehjelp, STCW-tabell A-VI/4-1.

Kurset oppdaterer medisinsk førstehjelp etter krava i STCW A-VI/4-1. Kurset dekkjer dei krava som er satt i STCW med 2010 Manilla-tillegg, tabell A-VI/4-1.

Kurset består av ein e-elæringsdel  og oppmøte på kurssenteret. E-læringa må vere gjennomført før oppmøte på kurssenteret.

Innhald

 • Medikament og medisinsk utstyr om bord
 • Hygiene om bord
 • Interne og eksterne ressursar
 • Pasientundersøking
 • Livreddande førstehjelp
 • Forflytning og evakuering
 • Sjukdommar og skade
 • Andre sjukdommar
 • Generell sjukepleie

Informasjon

Målgruppe

Personell som skal utføre medisinsk førstehjelp om bord.

Krav

Medisinsk førstehjelp, STCW A-VI/4-1.

 • STCW Grunnleggande Sikkerheitsopplæring
 • STCW Medisinsk førstehjelp

Tidlegare gjennomført kurs skal ikkje vere eldre enn 5 år.  Dersom kompetansen er utløpt må det dokumenterast 12 månader fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserar.

Dato

Sjå kurskalender og meld deg på

Pris

Pris kr. 4.400,- inkludert lunch 

Varigheit

8 timar inkludert e-læring. Kursstart kl. 08.30.

Repetisjon

Kvart 5. år.

Praktisk informasjon