Hopp til hovedinnhold

Redningsfarkost og MOB

Barn ombord i redningsfarkost

STCW-regel VI/2, tabell A-VI/2-1

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs Redningsfarkostar, STCW-tabell A-VI/2-1 Redningsfarkostar og mann-over-bord-båtar, unntatt hurtiggåande mann-over-bord-båtar. Kurset er godkjent og i samsvar med STCW med 2010 Manilla-tillegg.

Kvalifiserer til søknad om dyktigheitssertifikat for redningsfarkostar, STCW 2-1. Kurset dekkjer dei krava som er satt i STCW med 2010 Manilla-tillegg, tabell A-VI/2-1.

STCW Redningsfarkostar og MOB-båtar unntatt HMOB-båtar (tabell A-VI/2-1).

Innhald

  • Ta kommando over ein redningsfarkost eller MOB-båt
  • Bruke motoren til ein redningsfarkost
  • Handtere overlevande og redningsfarkost etter å ha forlatt skipet
  • Lokaliseringseiningar, kommunikasjons- og signalapparat og pyroteknisk utstyr
  • Bruk av førstehjelp på overlevande

Meir om kurset

Målgruppe

Førarar av redningsfarkostar og MOB-båtar unntatt HMOB-båtar.

Krav

Minimum Grunnleggande sikkerheitsopplæring.

Dato

Sjå kurskalender og meld deg på kurset

Pris

Kr. 14.900,- inkludert lunch 

Varigheit

32 timar. 4 dagar

Repetisjon

Kvart 5. år.

Praktisk informasjon