Hopp til hovedinnhold

Sikkerheitsopplæring for sjøfolk på mindre skip, med E-læring

Personer i sjø med redningsdrakt.

STCW-regel VI, avsnitt A-VI/1 og tabellar A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, tilpassa til skip under 24 meter i liten kystfart

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i sikkerheitsopplæring for sjøfolk på mindre skip. Kurset er obligatorisk minstekrav for alle som skal tenestegjere om bord i fartøy under 24 meter, uavhengig av stilling.

Kurset skal sikre at deltakarane får sikkerhetsopplæring som gjer dei i stand til å opprettholde sikkerheita for både skip og mannskap i ulike situasjonar.

Innhald

Emna tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI, Avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, men innhald og omfang er tilpassa til skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.

• STCW A-VI/1-1 Personlege redningsteknikkar
• STCW A-VI/1-2 Førebyggande brannvern og brannslukking
• STCW A-VI/1-3 Grunnleggande førstehjelp
• STCW A-VI/1-4 Personleg sikkerheit og omsorg for menneskeliv og miljø

Kurset består av ein E-læringsmodul og ein dag på kurssenteret. E-læringsmodulen  vere fullført før oppmøte på kurssenteret. 

Meir om kurset

Målgruppe

Sjøfolk som skal tenestegjere på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.

Krav

Ingen

Dato

Sjå kurskalender og meld deg på

Pris

Kr 13 965,- per deltakar inkludert lunch

Varigheit

36 timar fordelt på e-læring og 1 dag på kurssenteret. Kursstart kl. 08.30.

Eksamen

Ja

Repetisjon

Kvart 5. år

Praktisk informasjon