Hopp til hovedinnhold

Medisinsk behandling. Oppdatering, med E-læring

En griseknoke som blir sydd igjen med medisinsk verktøy

STCW-regel VI/4, tabell A-VI/4-2

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs i medisinsk behandling etter STCW-konvensjonen A-VI/4-2. Kurset er godkjent og i samsvar med STCW med 2010 Manilla-tillegg.
Oppdateringskurs i medisinsk behandling. Kurset dekkjer dei krava som er satt i STCW med 2010 Manilla-tillegg, tabell A-VI/4-2.

Kurset består av ein e-elæringsdel og ein dag på kurssenteret. E-læringa må vere gjennomført før oppmøte på kurssenteret.

Innhald

  • Medikament og medisinsk utstyr om bord
  • Medisinsk rådgjeving over radio
  • Skadestad, pasientundersøking og transport
  • Livreddande førstehjelp
  • Skadebehandling
  • Sjukdomstilstandar
  • Toksikologiske farar om bord

Meir om kurset

Målgruppe

Dekksoffiserer og personell som har ansvar for å gi medisinsk behandling.

Krav

A-VI/4-2 Medisinsk behandling

  • STCW Grunnleggande Sikkerheitsopplæring
  • STCW Medisinsk behandling

Tidlegare gjennomført sikkerheitskurs skal ikkje vere eldre enn 5 år. Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 månaders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserar.

Dato

Sjå kurskalender og meld deg på

Pris

Kr 8.500,- inkludert lunch per deltakar

Varigheit

16 timar fordelt på e-læring og 1 dag på kurssenter. Kursstart alle dagar kl. 08.30.

Eksamen

Ja

Repetisjon

Kvart 5. år.

Praktisk informasjon