Hopp til hovedinnhold

Grunnleggande sikkerheitopplæring 5 dagar

Personer som øver på å komme opp i redningsflåte

STCW-regel VI/1, tabell A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs i grunnleggande sikkerheitsopplæring. Kurset er godkjent og i samsvar med STCW med 2010 Manilla-tillegg.

Kurset dekker dei krava som er satt i STCW med 2010 Manilla-tillegg, tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Krav til forkunnskap er gyldig ferdigheitssertifikat for grunnleggande sikkerheitskurs. Dersom kompetansen er utgått, må det dokumenterast 12 månadars fartstid med gyldig ferdigheitssertifikat eller kurs. Fartstida reknast 5 år tilbake frå oppstartdato på nytt kurs.

Innhald

STCW Tabell A-VI/1-1 Sjøredning
STCW Tabell A-VI/1-2 Brannvern og røykdykking
STCW Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
STCW Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet

Meir om kurset

Målgruppe

Alle sjøfolk unntatt offiserar.

Krav

Ingen

Dato

Ved behov

Ønskjer du å ta dette kurset kan du ta kontakt med oss på epost sim@vlfk.no

Pris

18.200,- per deltakar inkludert lunch

Varigheit

Kurset går over 5 dagar. Kursstart alle dagar kl. 08.30.

Repetisjon

Kvart 5. år.

Praktisk informasjon