Hopp til hovedinnhold

Grunnleggande sikkerheitopplæring for fiskarar oppdatering e-læring

Redningsflåte og personer som øver på sjøredning

Grunnleggande sikkerheitopplæring for fiskarar oppdatering e-læring + 1 dag ved kurssenteret

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs i grunnleggande sikkerheitsopplæring for fiskarar.

Kurset er godkjent og er i samsvar med krava i STCW- F konvensjonen Kapittel III, Regel 1 om ”Grunnleggande sikkerheitsopplæring for alt personell på fiskefartøy”.

Fiskarar som har fullført grunnleggande sikkerheitsopplæring i samsvar med § 3 eller annan godkjent sikkerheitsopplæring, skal innan åtte år, men ikkje før fem år er gått, ha gjennomgått eit repetisjonskurs på minst 20 timer. Deretter skal alle gjennomgå tilsvarande repetisjonskurs mellom kvart femte og åttande år etter siste kurs.

Fiskarar som ikkje har gjennomgått repetisjonskurs i samsvar med første ledd, må gjennomføre grunnleggande sikkerheitsopplæring i samsvar med § 3 på nytt.

Innhald

  • Utvalgte seksjoner fra Sikkerhetsopplæring for fiskere grunnkurs.
  • Personlege redningsteknikkar/nødsituasjonar
  • Forebyggande frannvern og brannslokking
  • Grunnleggande førstehjelp
  • Personleg sikkerheit/HMS/regelverk

 

Meir om kurset

Målgruppe

Alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse.

Krav

STCW - F Sikkerhetsopplæring for fiskere.

Dato

Sjå kurskalender og meld deg på

Pris

Kr.  9400,- per deltakar inkludert lunch

Varigheit

20 timar fordelt på e-læring og 1 dag på kurssenteret. Kursstart kl. 08.30.

Eksamen

Ja

Repetisjon

Kvart 5. - 8. år.

Praktisk informasjon