Hopp til hovedinnhold

Hurtigbåt Assessor

Ein styrmann i styrhus

STCW-konvensjonens regel I-6 og forskrift 2011-12-22 nr. 1523 § 13 (3), (5)

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr i samarbeid med Hurtigbåtforbundet kurs i assessor hurtigbåt.  

Kurset er godkjent og dekker krav i STCW-konvensjonens regel I-6 og forskrift 2011-12-22 nr. 1523 § 13 (3), (5)

Kurset har ei varigheit på 3 dagar. Oppmøte første dag er kl 13.00. Opplæringa vert gjennomført med undervisning, gruppearbeid og praktiske øvingar i simulator.

Om kurset

Målgruppe

Alle som skal evaluere kompetansen til navigatørar på hurtigbåt.

Kurset omfattar grunnleggande teori og prinsipp for menneskelege faktorar ved operative forhold og optimal bruk av tilgjengelege ressursar under hurtigbåt operasjon.  Opplæringa omfattar også øvingar i simulator for å trene på korleis handtere stress, kommunikasjon, oppfatning av ulike situasjonar, vedtaksprosessar og leiarskap. 

Krav

Dekksoffiser klasse 4 eller høgare.

Dato

Sjå kurskalender og meld deg på

Pris

Kr. 22.900,- inkludert lunch.  (ev. + kr 4.900,- for servicpakke som inkluderer hotell, middag og transport, sjå påmeldingsskjema)

Varigheit

3 dagar