Hopp til hovedinnhold

Hurtiggåande MOB-båt oppdatering

Folk på ein redningsbåt

STCW-regel VI/2, tabell A-VI/2-2

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs for mannskap som skal føre hurtiggåande MOB-båtar etter konvensjonskrav STCW A-VI/2-2. Kurset er godkjent og i samsvar med STCW med 2010 Manilla-tillegg.

Kurset gir ei oppdatering og dekkjer dei krava som er satt i STCW med 2010 Manilla-tillegg, tabell A-VI/2-2.

Innhald

  • Ha forståing av hurtiggåande mann-over-bord-båters konstruksjon, vedlikehald, reparasjon og utrustning.
  • Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskap slik det normalt er montert under utsetting og berging.
  • Ta kommandoen over ein hurtiggåande mann-over-bord-båt slik den normalt er utstyrt under utsetting og berging.
  • Ta kommandoen over ein hurtiggåande mann-over-bord-båt etter utsetting.
  • Betene motor.

Meir om kurset

Målgruppe

Målgruppe er personell som skal vere ein del av MOB-mannskapet om bord

Krav til forkunnskap

Gyldig HMOB-sertifikat
STCW A-VI/2-1 Redningsfarkoster
STCW A-VI/2-2 Hurtiggåande MOB

Tidlegare gjennomført kurs skal ikkje vere eldre enn 5 år. Ved utgått HMOB-kompetanse må det dokumenterast 12 månaders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for HMOB.

Dato

Sjå kurskalender og meld deg på

Pris

Kr 11.400,- inkludert lunch per deltakar

Varigheit

16  timar over 2 dagar.

Eksamen

Ja

Repetisjon

Kvart 5. år.

Praktisk informasjon