Hopp til hovedinnhold

Maritime

Her finn du oversikt over dei maritime kursa vi tilbyr.

Vidaregåande sikkerheitsopplæring for maskinoffiserar oppdatering, E-læring + 1 dag ved kurssenteret

STCW-regel VI/2, VI/3, VI/4, tabell A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1

Vidaregåande Sikkerheitsopplæring for dekksoffiserar inkl. medisinsk behandling - Oppdatering, E-læring + 2 dagar ved kurssenteret

STCW-regel VI/2, VI/3, VI/4, tabell A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1, tabell A-VI/4-2

Vidaregåande sikkerheitsopplæring

STCW-regel VI/2, VI/3, VI/4, tabell A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1

Sjøfolk med særlege sikringsplikter 6-2

STCW-regel VI/6, tabell A-VI/6-2

Sikkerheitsopplæring for sjøfolk på mindre skip, med E-læring

STCW-regel VI, avsnitt A-VI/1 og tabellar A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, tilpassa til skip under 24 meter i liten kystfart

Sikkerheitsopplæring for sjøfolk på mindre skip - Oppdatering

STCW-regel VI, avsnitt A-VI/1 og tabellar A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, tilpassa til skip under 24 meter i liten kystfart

Redningsfarkost og MOB oppdatering

STCW-regel VI/2, tabell A-VI/2-1

Redningsfarkost og MOB

STCW-regel VI/2, tabell A-VI/2-1

Passasjer- og krisehandtering oppdatering

STCW-regel V/2, avsnitt A-V/2, tabellar A-V/2-1 og A-V/2-2

Passasjer- og krisehandtering, med e-læring

STCW-regel V/2, avsnitt A-V/2, tabellar A-V/2-1 og A-V/2-2

Medisinsk førstehjelp. Oppdatering, med E-læring

STCW-regel VI/4, tabell A-VI/4-1

Hurtiggåande MOB-båt oppdatering

STCW-regel VI/2, tabell A-VI/2-2

Hurtiggåande MOB-båt grunnkurs

STCW-regel VI/2, tabell A-VI/2-2

Grunnleggande sikkerheitsopplæring, med E-læring + 2 dag ved kurssenteret

STCW-regel VI/1, tabell A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4

Grunnleggande sikkerheitsopplæring oppdatering, E-læring+ 1 dag ved kurssenteret

STCW-regel VI/1, tabell A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4

Grunnleggande sikkerheitsopplæring for fiskarar, E-læring

STCW - F kap. III

Grunnleggande sikkerheitopplæring oppdatering, 2 dagar ved kurssenteret

STCW-regel VI/1, tabell A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4

Grunnleggande sikkerheitopplæring for fiskarar oppdatering e-læring

Grunnleggande sikkerheitopplæring for fiskarar oppdatering e-læring + 1 dag ved kurssenteret

Grunnleggande sikkerheitopplæring for fiskarar oppdatering, 2 dagar ved kurssenteret

STCW - F kap. III

D6 – Dekksoffiser klasse 6 begrensa

D6 – Dekksoffiser klasse 6

BRM-ERM

STCW-konvensjonen sitt avsnitt A-II/1 og A-III/1