Hopp til hovedinnhold

Passasjer- og krisehandtering oppdatering

Person med flytevest

STCW-regel V/2, avsnitt A-V/2, tabellar A-V/2-1 og A-V/2-2

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs i passasjer- og krisehandtering i samsvar med STCW-konvensjonen. Kurset er godkjent og i samsvar med STCW med 2010 Manilla-tillegg.

Kurset dekkjer dei krava som er satt i STCW med 2010 Manilla-tillegg, koden sitt avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2.

Innhald

  • Etablere nødprosedyrar
    • Optimalisere bruken av ressursar
    • Korleis agere i nødsituasjonar
    • Kontroll av passasjerar og anna personell i nødssituasjonar
    • Etablere og vedlikehalde effektiv kommunikasjon

 

Meir om kurset

Målgruppe

Sjøfolk som arbeider ombord i fartøy som frakter passasjerar. 

Krav

Gyldig kursbevis (dvs. ikkje eldre enn 5 år) for Passasjer-og Krisehandtering eller dokumentasjon frå rederi på vedlikeholdt kompetanse om bord i løpet av dei siste 5 år. 

Dato

Sjå kurskalender og meld deg på

Pris

Kr. 3.500,- inkludert luch 

Varigheit

9 timar over 1 dag. Kursstart kl. 08.30.

Eksamen

Ja

Repetisjon

Kvart 5. år

Praktisk informasjon