Hopp til hovedinnhold

Redningsfarkost og MOB oppdatering

Fire båter med personer ombord på havet

STCW-regel VI/2, tabell A-VI/2-1

Kurset omfattar dei krava som blir stillt i STCW konvensjonen sin regel VI/2, STCW koden sitt avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-1, Redningsfarkostar og mann-over-bord-båtar, unntatt hurtiggåande mann-over-bord-båtar.
Kvalifiserer til søknad om fornying av dyktigheitssertifikat for redningsfarkostar, STCW 2-1.

STCW Redningsfarkostar og MOB-båtar unntatt HMOB-båtar (tabell A-VI/2-1), oppdatering

Innhald

  • Ta kommando over ein redningsfarkost eller MOB-båt
  • Bruke motoren til ein redningsfarkost
  • Handtere overlevande og redningsfarkostar etter å ha forlatt skipet
  • Lokaliseringseiningar, kommunikasjons- og signalapparat og pyroteknisk utstyr.
  • Bruk av førstehjelp på overlevande

Meir om kurset

Målgruppe

Førarar av redningsfarkostar og MOB-båtar unntatt HMOB.

Krav

STCW tabell A-VI/2-1 Redningsfarkostar


Tidlegare gjennomført kurs skal ikkje vere eldre enn 5 år.

Dersom kompetansen er utløpt må det dokumenterast 12 månader fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserar eller redningsfarkost og mannoverbord-båt.

Dato

Sjå kurskalender og meld deg på

Pris

Kr. 6.800,- inkludert lunch 

Varigheit

8 timar.

Repetisjon

Kvart 5. år.

Praktisk informasjon