Hopp til hovedinnhold

Akvakultur

 

 

Sikkerheitskurs for akvakultur landanlegg

Bransjekurs

Sikkerheitskurs for akvakultur landanlegg, Oppdatering

Bransjekurs

D6 – Dekksoffiser klasse 6

D6 – Dekksoffiser klasse 6 begrensa

Sikkerheitsopplæring for sjøfolk på mindre skip, med E-læring

STCW-regel VI, avsnitt A-VI/1 og tabellar A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, tilpassa til skip under 24 meter i liten kystfart

Sikkerheitsopplæring for sjøfolk på mindre skip - Oppdatering

STCW-regel VI, avsnitt A-VI/1 og tabellar A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, tilpassa til skip under 24 meter i liten kystfart