Hopp til hovedinnhold

Fiskeskippar AB og dekksoffiser kl  4.

2 personar navgerer i skipssimulator

STCW A-II / 1

Kompetansesertifikat fiskeskipper AB og dekksoffiser kl. 4.

Fagskulen Vestland, studiestad Måløy og Sikkerheitssenteret i Måløy, tilbyr teoretisk kurs til kompetansesertifikat fiskeskipper kl. AB og dekksoffiser kl. 4.

Fiskeskipper kl. AB gir førarrettigheiter på fiskefartøy opp til 3000 bruttotonnasje og dekksoffiser kl. 4 gjev rettigheiter til å segle som vakthavande offiser på alle fartøy uavhengig av storleik. Sjå kvalifikasjonsforskriften for alle krav og rettigheiter for dei to sertifikata.

Meir om kurset

Krav til forkunnskapar

Kandidatane må ha gjennomført og bestått teori for å løyse dekksoffiser kl. 5 eller ha løyst same kompetansesertifikat. For å kunne løyse sertifikat, må kandidatane tilfredsstille kravet til helseattest.

Dato

13. februar til 26. mai 2023. 

Passasjer- og krisebehandling, E-læring og 1 dag ved kurssenter (pameldingssystem.no)

 

Pris

kr. 85.000,- 

Prisen inkluderer eksamensavgift, undervisningsmateriell og kaffi. Forhåndsbetaling 50%. 

Innhald

Kurset gjev ved bestått eksamen teoretisk grunnlag for å kunne løyse fiskeskippar kl. AB og dekksoffiser kl. 4.

ECDIS-kurs, sikkerheitskurs, GOC-/ROC-kurs og medisinsk behandling er ikkje inkludert i prisen, og må takast utanom. 

Om du har faglege spørsmål kan du kontakte Tor Åge.

Kontaktperson:

                                         Tor Åge Gravdal
                                         E-post: tor.age.gravdal@vlfk.no
                                         Tel. 975 11510 / 415 30690

Varigheit

Kurset gjennomførast over tre månadar frå måndag 13. februar til fredag 26. mai 2023. Studiet føreset oppmøte i fagskulen sine lokale på Nygård og/eller Seilerhuset på Nedre Tennebø 101. På slutten av kurset gjennomførast tre eksamenar i modulane lastelære, drift av skip og omsorg for personar om bord og navigasjon.

Kursdeltakarane må ha med eigen PC og kalkulator.