Om SIM - Sikkerheitssenteret i Måløy
SIM - Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr sikkerheitsopplæring og andre maritime kurs for sjøfolk og skipsoffiserar. Vårt hovudfokus er kursing og utdanning innan maritim virksomheit, og vi kan tilby ei rekkje kurs innan dette feltet.
SIM er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å avvikle STCW-kurs, og er sertifisert og godkjent av DNV som maritimt treningssenter.

Maritim-avdelingI tillegg kan vi gje simulatortrening for skipsoffiserar i eit av Norges mest avanserte maritime simulatormiljø. Vi lagar og skreddarsydde kurs og simulatorbaserte modellar for eksterne oppdragsgivarar, primært innan maritim sektor, men og innan andre næringar. Du kan lese meir om våre simulatorar under eiga fane i toppmenyen.

SIM er ei avdeling av Måløy vidaregåande skule, og har seks fast tilsette. Vi hentar inn eksterne instruktørar etter behov, og det er i hovudsak seglande personell. Vi held til i maritimt bygg ved Måløy vgs, saman med Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy.

Samlokaliseringa med Mvs og Fagskulen gjer at vi er ein del av eit sterkt og oppegåande faglig miljø med mykje maritim kompetanse.

Fakturaadresse SIM:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Løns- og rekneskapstenesta
Askedalen 2
6863 Leikanger
Faktura merkast "MALV + (namn bestillar)"

Faktura skal sendast elektronisk i EHF-format, med adresse organisasjonsnr. 941 388 841

Dersom du ikkje har sendt ut faktura i EHF-format før, ta kontakt med din leverandør av fakturaprogrammet du brukar. Dei fleste program har i dag muligheit for å sende i EHF-format.

Sjå under "kontakt" for å finne besøksadresse og veibeskrivelse til vårt kurssenter.