H-MOB. Grunnkurs STCW 2-2

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs for mannskap som skal føre hurtiggåande MOB-båtar etter konvensjonskrav STCW A-VI/2-2. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

 • Beskriving av kurs:
  Kurset er for personell som skal være ein del av HMOB mannskap om bord, eller har behov for å handtere HMOB båt i forbindelse med andre oppdrag. Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, tabell A-VI/2-2.

 • Repetisjonskrav:
  Kvart 5. år

 • Innhald:
  Kurset gir kunnskap i sikker utsetting og tilbakestilling av HMOB båtar. Praktisk manøvrering av HMOB båt under ulike vêrforhold, opplukking av personar i sjø og førstehjelp.

 • Varigheit:
  32 timar over 4 dagar.

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert.

 • Krav til forkunnskap:
  Gjennomført og bestått kurs Redningsfarkoster og mann-over-bord båter, unntatt Hurtiggående mann-over-bord båter, i henhold til STCW kodens tabell A-VI/2-1.

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg. Tennebø, 6718 Deknepollen

 • Påmelding:
  Trykk påmeldingsknappen øvst på sida, eller kontakt oss på tlf. 97 11 99 99, eller e-post: sim@sfj.no