Oppdatering GSK for fiskere

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs i grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

 • Beskriving av kurs:

 • Repetisjonskrav:
  Kvart 5. år.

 • Innhald:
  A-VI/1-1 Sjøredning, A-VI/1-2 Brannvern og røykdykking, A-VI/1-3 Grunnleggjande førstehjelp, A-VI/1-4 Personlig sikkerheit. Kurset gjennomførast med forelesing, gruppearbeid, praktiske øvingar og avsluttande eksamen.

 • Varigheit:
  20 timar over 2,5 dagar.

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert

 • Krav til forkunnskap:
  Gyldig sikkerheitskurs for fiskarar

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg, Tennebø, 6718 Deknepollen

 • Påmelding:
  Trykk påmeldingsknappen øvst på sida, eller kontakt oss på tlf: 97 11 99 99 eller e-post: sim@sfj.no